Casare / Dezafectare Stingatoare Bucuresti - Ilfov

Va oferim SERVICII DE CASARE STINGATOARE DE INCENDIU conform normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, repararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu. (Ordin nr. 135/2023)

Proceduri Casare / Dezafectare

ORDIN Nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
ART. 18
(3) În cazul în care în urma operațiunilor de verificare se constată existența unor defecțiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operațiunilor de reparare sau la scoaterea din uz a stingătorului de incendiu.

Scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu
ART. 25 Următoarele stingătoare de incendiu sunt considerate depășite și nu se mai admit la utilizare maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate:
a) de tip “soda acid”;
b) cu spumă chimică;
c) cu clorobromometan sau tetraclorură de carbon;
d) de unică folosință mai vechi de 5 ani;
e) care funcționează prin răsturnare;
f) cu recipient din cupru sau alamă îmbinate prin sudură moale/lipire sau nituire;
g) cu recipient din oțel îmbinate prin nituire;
h) pentru care nu se mai găsesc piese originale.
ART. 26 (1) Stingătoarele de incendiu portabile și mobile considerate atipice față de standardele aplicabile, precum G1, G3, G6, P5, P10, AP10, SM10, H3, H10 se mai admit la utilizare maximum 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor norme tehnice, urmând ca după această perioadă să fie casate.
(2) Stingătoarele la care nu se poate identifica agentul de stingere original cu care au fost încărcate de către producător și certificate nu se mai admit la utilizare, urmând a fi casate.
ART. 27
(1) Stingătoarele de incendiu de unică folosință, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate și scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
(2) Stingătoarele de incendiu de unică folosință cu agent curat trebuie scoase din uz și trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.

Scoaterea din uz şi casarea recipientelor butelii conform PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
PT C 5-2003
Se vor scoate obligatoriu din uz şi vor fi casate (distruse) buteliile care nu mai respectă cerinţele de securitate stabilite de prevederile prezentei prescripţii tehnice.
Scoaterea din uz a recipientelor butelii, în vederea casării, se va face pe baza proceselor-verbale încheiate de către comisii instituite în conformitate cu dispoziţiile legale
Agenţii economici sunt obligaţi să scoată din uz recipientele butelii, în urma procesului-verbal încheiat de comisie, poansonând pe partea cilindrică „CASAT”.
Înainte de distrugere se vor demonta robinetele şi se va asigura golirea completă a recipientelor mobile. Distrugerea recipientelor butelii se va face prin tăiere, în conformitate cu procedurile de lucru, în prezenţa RSL al unităţii autorizate ISCIR-INSPECT IT, astfel încât să nu mai fie posibilă utilizarea acestora. Procesul-verbal întocmit va conţine seriile recipientelor butelii distruse.
Copiile proceselor-verbale ale comisiei vor fi transmise la ISCIR-INSPECT IT.

Verificare - Incarcare/Umplere Stingatoare Bucuresti - Ilfov

Incarcarea/umplerea si verificarea stingatoarelor de incendiu trebuie efectuata anual de catre o societate autorizata de I.G.S.U.
Iar in lipsa stingatoarelor sau a valabilitatii depasite riscati amenzi de pana la 10.000 de lei conform Legii nr. 307/2006.

Preturi incepand de la 30 Ron/buc cu TVA si transport inclus.

Despre Noi
  • Societatea noastra detine autorizatii I.S.U. si I.S.C.I.R. pentru verificarea si repararea stingatoarelor
Contact

Zone Deservite
  • Bucuresti
  • Ilfov